Trs: [hakekatku_00] KONDISI RUMAH DI NGRIMBI

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Trs: [hakekatku_00] KONDISI RUMAH DI NGRIMBI

xnuxer2004 xnuxer2004
Karena ada islam...Ada muslim dan non muslim...ada orang baik dan orang jahatada orang sesat dan orang dapat petunjuk...ada orang kafir dan mukminada orang kaya dan miskin ada orang bahagia dan sengsara.ada musibah dan nikmat...ada surga dan neraka...

Islam agama yang tidak adil tuhannya matanya buta sebelah(dajjal) yang suka pandang sebelah mata.
semua agama juga sama demikian buatan antikristus/dajjal... termasuk kristen...
adilkah jika tangan kanan anda normal... tangan kiri anda cacat.adilkah jika mata anda yang kanan normal mata kiri anda buta..adilkah jika anda disurga saya dineraka.. atau anda dineraka dan saya disurga....ini gak adil yang adil itu kedua mata normal.. kedua tangan kiri dan kanan normal..saya di surga anda disurga ini baru yang namanya adil..anda beriman dan saya beriman...
     Pada Jumat, 29 September 2017 23:35, "Putera Gembala [hidden email] [hakekatku_00]" <[hidden email]> menulis:
 

    

 KONDISIRUMAH DI NGRIMBI http://bloghakekatku.blogspot.com/2017/09/kondisi-rumah-di-ngrimbi.html# 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                    
>>Surat-menyurat :   [hidden email],                                    [hidden email],                                    [hidden email],                                    [hidden email],                                    [hidden email],                                   [hidden email],   >>Milis Group :         [hidden email],                                     http://groups.yahoo.com/group/hakekatku_00/                                      [hidden email],                                     http://groups.yahoo.com/group/newhakekatku/    >> Bl o g :                  http://bloghakekatku.blogspot.com  #yiv1488046111 -- #yiv1488046111ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mkp #yiv1488046111hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mkp #yiv1488046111ads {margin-bottom:10px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mkp .yiv1488046111ad {padding:0 0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mkp .yiv1488046111ad p {margin:0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mkp .yiv1488046111ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-sponsor #yiv1488046111ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-sponsor #yiv1488046111ygrp-lc #yiv1488046111hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-sponsor #yiv1488046111ygrp-lc .yiv1488046111ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111activity span {font-weight:700;}#yiv1488046111 #yiv1488046111activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv1488046111 #yiv1488046111activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv1488046111 #yiv1488046111activity span span {color:#ff7900;}#yiv1488046111 #yiv1488046111activity span .yiv1488046111underline {text-decoration:underline;}#yiv1488046111 .yiv1488046111attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv1488046111 .yiv1488046111attach div a {text-decoration:none;}#yiv1488046111 .yiv1488046111attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv1488046111 .yiv1488046111attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv1488046111 .yiv1488046111attach label a {text-decoration:none;}#yiv1488046111 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv1488046111 .yiv1488046111bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv1488046111 .yiv1488046111bold a {text-decoration:none;}#yiv1488046111 dd.yiv1488046111last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv1488046111 dd.yiv1488046111last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv1488046111 dd.yiv1488046111last p span.yiv1488046111yshortcuts {margin-right:0;}#yiv1488046111 div.yiv1488046111attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv1488046111 div.yiv1488046111attach-table {width:400px;}#yiv1488046111 div.yiv1488046111file-title a, #yiv1488046111 div.yiv1488046111file-title a:active, #yiv1488046111 div.yiv1488046111file-title a:hover, #yiv1488046111 div.yiv1488046111file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv1488046111 div.yiv1488046111photo-title a, #yiv1488046111 div.yiv1488046111photo-title a:active, #yiv1488046111 div.yiv1488046111photo-title a:hover, #yiv1488046111 div.yiv1488046111photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv1488046111 div#yiv1488046111ygrp-mlmsg #yiv1488046111ygrp-msg p a span.yiv1488046111yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv1488046111 .yiv1488046111green {color:#628c2a;}#yiv1488046111 .yiv1488046111MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv1488046111 o {font-size:0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111photos div {float:left;width:72px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111reco-category {font-size:77%;}#yiv1488046111 #yiv1488046111reco-desc {font-size:77%;}#yiv1488046111 .yiv1488046111replbq {margin:4px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mlmsg select, #yiv1488046111 input, #yiv1488046111 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mlmsg pre, #yiv1488046111 code {font:115% monospace;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-mlmsg #yiv1488046111logo {padding-bottom:10px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-msg p#yiv1488046111attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-reco #yiv1488046111reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-sponsor #yiv1488046111ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-sponsor #yiv1488046111ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-sponsor #yiv1488046111ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv1488046111 #yiv1488046111ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv1488046111

   
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bls: [hakekatku_00] KONDISI RUMAH DI NGRIMBI

xnuxer2004 xnuxer2004
Doa keselamatan  ini boleh diamalkan oleh semua suku bangsa agama dan aliran tanpa padang bulu...
Pencipta SemestaMenjadikan langit dan bumiSiang dan malamMatahari bulan dan bintang.Tidak merasa berat dan letih
Tidak mengantuk tidak tidur dan tidak mati

Pencipta semestaMendengar menyaksikan hadir menyertai apa apa yang dilangit dan dibumiTidak merasa berat dan letih
Tidak mengantuk tidak tidur dan tidak mati
Pencipta semesta..Bukanlah manusia bukanlah manusia yang lemahyang tercipta dari air yang hina...
Tidak melahirkan tidak pula dilahirkan..Tak ada seorangpun yang setara denganNyaUntuk Untuk dekat kepadaNYatak butuh seorang perantara...Pencipta semestaMendengar menyaksikan hadir menyertai apa apa yang dilangit dan dibumiTidak merasa berat dan letih
Tidak mengantuk tidak tidur dan tidak matiTidak butuh makan minum dan buang kotoran....
Pencipta SemestaMaha Hidup dan Berdiri sendiri maha kaya milikNya segala yang dilangit dan dibumididunia dan akhirat ... diwaktu siang dan malam.. Dan Dia maha melihat dan mendengar...Seluruh ciptaanNya Tanpa butuh seorang perantara,,,,Tidak merasa berat dan letih
Tidak mengantuk tidak tidur dan tidak mati
Pencipta semestaMaha tunggal... Dia yang awal Dia yang akhir...Yang Bathin Yang Dhahir...Mengetahui Isi hatidan apa apa yang dilangit dan dibumiyang tampak dan tersembunyiyang Ghaib dan yang nyatayang ada didepan kita dan dibelakang kita..Maha tau maha bijak
Wahai pencipta semestatunjukilah kita semua jalan yang lurusjalan mereka yang diberi nikmatbukan jalan mereka yang sesat dan dimurkai.aminSegala puji bagi pencipta semesta.Dahulu sekarang sampai selama lamanya...Ampuni kami...Berilah petunjuk Semua apa apa yang dilangit dan dibumidisiang dan malam hari..Didunia dan akhirat.Jadikan Semua baik tidak jahat tidak buruk tidak dosa tidak sesat dan tidak masuk neraka.Ampuni kami semua ...
Pencipta Alam semesta.Engkau yang temani kami seluruh mahlugmu dan manusia.Disiang dan malam hari.Didunia dan akhirat.Diwaktu aktifitas dan istirahat.Engkau lihat kami semuaEngkau dengar kami semua.Ampuni Kami wahai yang maha menguji.Jangan uji kami yang berat dan buruk.Jadikan kami lulus ujian dunia dan akhirat.Amin.Semoga Engkau berkahi kami pencipta alam semesta.Berikan kami nikmat yang kekal dan tak terputus.Tanpa musibah laknat murka untuk selama lamanya.amin.

    Pada Sabtu, 30 September 2017 16:19, xnuxer2004 xnuxer2004 <[hidden email]> menulis:
 

 Karena ada islam...Ada muslim dan non muslim...ada orang baik dan orang jahatada orang sesat dan orang dapat petunjuk...ada orang kafir dan mukminada orang kaya dan miskin ada orang bahagia dan sengsara.ada musibah dan nikmat...ada surga dan neraka...

Islam agama yang tidak adil tuhannya matanya buta sebelah(dajjal) yang suka pandang sebelah mata.
semua agama juga sama demikian buatan antikristus/dajjal... termasuk kristen...
adilkah jika tangan kanan anda normal... tangan kiri anda cacat.adilkah jika mata anda yang kanan normal mata kiri anda buta..adilkah jika anda disurga saya dineraka.. atau anda dineraka dan saya disurga....ini gak adil yang adil itu kedua mata normal.. kedua tangan kiri dan kanan normal..saya di surga anda disurga ini baru yang namanya adil..anda beriman dan saya beriman...
     Pada Jumat, 29 September 2017 23:35, "Putera Gembala [hidden email] [hakekatku_00]" <[hidden email]> menulis:
 

    

 KONDISIRUMAH DI NGRIMBI http://bloghakekatku.blogspot.com/2017/09/kondisi-rumah-di-ngrimbi.html# 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                    
>>Surat-menyurat :   [hidden email],                                    [hidden email],                                    [hidden email],                                    [hidden email],                                    [hidden email],                                   [hidden email],   >>Milis Group :         [hidden email],                                     http://groups.yahoo.com/group/hakekatku_00/                                      [hidden email],                                     http://groups.yahoo.com/group/newhakekatku/    >> Bl o g :                  http://bloghakekatku.blogspot.com  #yiv3955881470 -- #yiv3955881470ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mkp #yiv3955881470hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mkp #yiv3955881470ads {margin-bottom:10px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mkp .yiv3955881470ad {padding:0 0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mkp .yiv3955881470ad p {margin:0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mkp .yiv3955881470ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-sponsor #yiv3955881470ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-sponsor #yiv3955881470ygrp-lc #yiv3955881470hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-sponsor #yiv3955881470ygrp-lc .yiv3955881470ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470activity span {font-weight:700;}#yiv3955881470 #yiv3955881470activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv3955881470 #yiv3955881470activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3955881470 #yiv3955881470activity span span {color:#ff7900;}#yiv3955881470 #yiv3955881470activity span .yiv3955881470underline {text-decoration:underline;}#yiv3955881470 .yiv3955881470attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv3955881470 .yiv3955881470attach div a {text-decoration:none;}#yiv3955881470 .yiv3955881470attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv3955881470 .yiv3955881470attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3955881470 .yiv3955881470attach label a {text-decoration:none;}#yiv3955881470 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv3955881470 .yiv3955881470bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3955881470 .yiv3955881470bold a {text-decoration:none;}#yiv3955881470 dd.yiv3955881470last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3955881470 dd.yiv3955881470last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3955881470 dd.yiv3955881470last p span.yiv3955881470yshortcuts {margin-right:0;}#yiv3955881470 div.yiv3955881470attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv3955881470 div.yiv3955881470attach-table {width:400px;}#yiv3955881470 div.yiv3955881470file-title a, #yiv3955881470 div.yiv3955881470file-title a:active, #yiv3955881470 div.yiv3955881470file-title a:hover, #yiv3955881470 div.yiv3955881470file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3955881470 div.yiv3955881470photo-title a, #yiv3955881470 div.yiv3955881470photo-title a:active, #yiv3955881470 div.yiv3955881470photo-title a:hover, #yiv3955881470 div.yiv3955881470photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3955881470 div#yiv3955881470ygrp-mlmsg #yiv3955881470ygrp-msg p a span.yiv3955881470yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3955881470 .yiv3955881470green {color:#628c2a;}#yiv3955881470 .yiv3955881470MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv3955881470 o {font-size:0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470photos div {float:left;width:72px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470reco-category {font-size:77%;}#yiv3955881470 #yiv3955881470reco-desc {font-size:77%;}#yiv3955881470 .yiv3955881470replbq {margin:4px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mlmsg select, #yiv3955881470 input, #yiv3955881470 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mlmsg pre, #yiv3955881470 code {font:115% monospace;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-mlmsg #yiv3955881470logo {padding-bottom:10px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-msg p#yiv3955881470attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-reco #yiv3955881470reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-sponsor #yiv3955881470ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-sponsor #yiv3955881470ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-sponsor #yiv3955881470ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3955881470 #yiv3955881470ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv3955881470